Dykning i Östersjön

Den svenska historien innehåller mycket krig. Inte minst under stormaktstiden på 1600- och 1700-talet utkämpades många strider vid den svenska kusten.

Unika förhållanden

De många striderna har lämnat sina spår - I Östersjön på den svenska kusten finns över 2000 registrerade vrak. Östersjöns kalla, bräckta vatten och avsaknaden av skeppsmask gör att vraken bevaras längre här än någon annanstans. Det finns vrak som är hundratals år gamla och helt unika för bra vrakdykning.

Vrak
Ett av de finaste vraken att besöka kan du nå från Malmö. Vraket av ångfartyget S/S Molte, hon förliste 1909 efter en kollision och skrovet är välbevarat. Det går att simma igenom häftiga passager.

Utanför Dalarö i Stockholms skärgård finns det också flera spännande vrak. Ett av dem är segelfartyget Hulda af Ven som sjönk under en storm 1961. En bit längre bort, utanför Biskopsön ligger tre andra förlista skutor - Najade, Sappemeer och Melanie. Detta är bara ett litet urval av bra vrak att dyka på i Östersjön.

Känslan av att simma ner i djupet och se de förlista fartygen, sätter fart på fantasin. Varje vrak har sin historia. Denna skatt av bra dykning gör att det kan vara väl värt att avstå från färglada fiskar och koraller och upptäcka vår egen dykskatt här i Norden.

För vrakdykning i Östersjön rekommenderar en bra lampa.