Dykning med syreberika luft

Nitroxdykning har blivit mycket populärt bland dykare.
Man nästan alltid kan se tankar med nitrox i dykbutiker och dykbåtar över hela världen.

Nitrox är en blandning av kväve och syre med syrekoncentrationen högre än de normala 21% som finns i luften vi andas in. Dessa blandningar med mer än 21% syre används i sportdykning och kallas alternativt Nitrox eller Enriched Air Nitrox (EAN eller EANx).

Med en högre mängd syre och lägre mängd kväve kan dykare förlänga sina gränser för icke-dekomprimering och förkorta ytintervallen (eller tiden som ligger på ytan mellan dyk).

Som dykare har du antagligen redan hört talas om dekomprimeringssjukdom. Också känt som "bends" detta är en av riskerna med dykning som man får lära sig att undvika under sin dykutbildning (certificering) . Det börjar när kväve från luften du andas löses upp i blodomloppet när du dyker.

Fördelen med att använda nitrox istället för vanlig luft är att det hjälper till att öka din dyktid eftersom det ger mindre kväve (och mer syre) för dig att andas in. Även om detta inte eliminerar risken för dekompressionssjukdom eller kväve-narkos, minskar risken.

Lyckligtvis för nitroxdykare kan moderna dykdatorer ge all nödvändig information - inklusive botten- och ytintervaltider - beroende på flera viktiga faktorer som djup, tid och nitroxinnehåll. Syremängden i luften analyseras innan varje dyk, för detta kan en syremängds analys göras direkt på dykdatorn.

Det är viktigt att regulatorn är byggd för att klara syreberikad luft, detta då den ökade syremängden även ökar risken för att metallerna i regulatorn korroderar. En Nitrox förbered regulator 1:a och 2:a steg är anpassade för just detta.

Nitroxdykning är inte mindre farligt än dykning med vanlig luft. Alltså bör det göras rätt. Med rätt utbildning (Nitrox-certifiering) och korrekt efterlevnad av riktlinjer kan riskerna minskas och dykare kan njuta av en helt ny nivå av dykning och det är inte speciellt svårt.