Det du behöver för sportdykning och sidemountdykning.

1:a Steg

Det första steget i din dykregulator som man fäster i tank ventilen, Första stegat har till uppgift att sänka trycket i Tanken till ett mellantryck som andrasteget sedan kan arbeta vidare med.