Regulatorer


En regulator gör det möjligt att andas under vatten, det är kärnan i din dykutrustning.
Regulatorn ska ge ett säkert och bekvämt dyk och bör vara av högsta kvalitet.

Regulator paket 

Andra steg 

2:a steg octopus

Första steg

Regulator service