Sidemount dykningSidemount dykning innebär helt enkelt att du bär dina tankar vid dina sidor istället för på din rygg.
Detta kan minska vattenmotståndet och upplevs som bekvämare av många dykare. Sidemount dykare dyker ofta med två mindre tankar som enkelt kan sätts fast i vattnet. Detta gör bärandet av tankar enklare. Tekniska dykare behöver vanligtvis bära extra cylindrar, vilket gör att många tycker att det bästa alternativet är Sidemount.

Dykare som ännu inte är tekniskt utbildade och vill komma igång med sidemount dykning bör ta en strukturerad kurs. Rätt träning kommer att inkludera att ta bort en flaska under vattnet och simma medan du skjuter tanken framför kroppen, fästa tankar medan du flyter vid ytan, dela luft, m.m. Att arbeta med en instruktör hjälper dykaren att konfigurera riggens inställningar, så att man får korrekt hållning i vattnet. Kurser körs vanligtvis under två dagar.

Några skäl till att välja Sidemount

Skäl 1 - Minskat vattenmotstånd
Vatten är 800 gånger tätare än luft att minska vattenmotståndet viktig en komponent för att effektivt röra sig genom vatten och därmed minska ansträngning och luftförbrukning.
Så hur adresserar sidmonteringskonfigurationen detta? Enkelt uttryckt, att sidoplacera dina cylindrar på rätt sätt betyder att alla dina cylindrar är i linje med din kropp. Detta underlättar framdrift och dykningen blir mycket mer avslappnad och bekväm.

Skäl 2 - Korrekt hållning
Korrekt horisontell hållning är ett grundläggande för att röra sig effektivt genom vattnet. Bra hållning är en funktion av korrekt avvägning, korrekt placering av vikt på din kropp och placering av gas/luft i din BCD och torrdräkt. 
Även om god hållning också kan uppnås vid backmount-dykning, är korrekt horisontell hållning ett kännetecken för sidomonterad dykare. Detta beror främst på effekten av att ha dina cylindrar på kroppens sidor så att de kan anpassas till dina tyngdpunkter och flytkraft.

Skäl 3 - balans
Med dina cylindrar sidmonterade är de ena sidan av din överkropp. Är resultatet att din tyngdpunkt och flytkraft alltid är nära kroppens centrum. Vänd dig upp och ner, inverterad, upprätt, det spelar ingen roll, du är balanserad.
Jämfört med bakmount-dykning där dina cylindrar är monterade på ryggen. Om du vänder dig åt sidan så skapas en kraft som vill leda dig i en nedåtgående orientering. Vilket inte får dig känna en bra balans i alla riktningar när du dyker.

Skäl 4 - Säkerhet
Förutom att du kan ha mer gas/luft är ett av de viktigaste orsakerna till dykning med två eller flera cylindrar redundans, vilket betyder högre säkerhet. Detta är ett obligatoriskt krav för alla typer av teknisk dykning, Sidmontering ger två oberoende luftförsörjnings källor vilket även ökar säkerheten.

Skäl 5 - tillgång till ventiler
En annan viktig skillnad är placeringen av ventiler och regulatorer. Vid Sidemount är dina cylinderventiler framför kroppen, vanligtvis under armhålorna. Vilket gör att Det är många gånger lättare och snabbare att isolera ett problem genom att stänga antingen ventil och/eller byta regulator.


Här hos Dykmarknad erbjuder vi Sidemount utrustning från Hollis som av många anses vara marknads ledande på Sidemount,