Köpevillkor

Köpevillkor

Allmänna köpevillkor
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du eller det företag som du företräder ("Kunden") gör en beställning från oss via www.Dykmarknad.se ("Webbplatsen"). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Handelsbolaget Wikrian 969788-0103. ("Dykmarknad"). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.
Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning
Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas. Vid beställning skickar Dykmarknad så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Dykmarknad har därmed ingåtts. Dykmarknad har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.
Dykmarknad reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager.

Dykmarknad har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Observera att Dykmarknad aldrig restnoterar produkter som är tillfälligt slut. Produkter som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Dykmarknad.

Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Dykmarknads priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Dykmarknad är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Dykmarknad reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Produkt tillgänglighet
Vissa produkter kan bli levererade direkt från tillverkare eller distributör, detta medför att kunden kan komma att få flera leveranser för en order, samt att leverans tiderna kan variera beroende på produkt tillgänglighet, samt avstånd för leverans och total vikt för leverans.

Kampanjer och erbjudanden
Dykmarknad kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Dykmarknad förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom de förekommande betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Dykmarknad förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen. Vid utebliven betalning för beställd order har förbehåller sig Dykmarknad rätten att efter 7 dagar makulera ordern, utan att meddela beställaren.

Även om priset visas i annan valuta sker alltid betalning i SEK.

Leverans och transport
Dykmarknad levererar endast produkter till adresser inom utvalda länder i Europa. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns nedan. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Outlöst leverans
Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Dykmarknad eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Dykmarknad rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för Dykmarknads merkostnader såsom returfrakten.

Ångerrätt vid distanshandel
Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Dykmarknad om detta innan ångerfristen har löpt ut.
Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i returformuläret på Webbplatsen. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Dykmarknad rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller bör det framgå på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. underkläder och hygienartiklar. Även produkter med ovanliga storlekar så som XS (Extra Small ) och XXL (Extra Extra large) och större undantages från ångerrätten, då dessa produkter anses vara av personlig prägel. Torr dykdräkter och underställ anses ej som underkläder, då man anmodas använda underkläder i dessa produkter.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Dykmarknad inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Dykmarknad om att du ångrar dig.
När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten.
Returer skall skickas direkt till Dykmarknad och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Dykmarknad rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Dykmarknad betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Dykmarknad inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Dykmarknad har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Dykmarknad tog emot varan.
Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Köparens ansvar vid Köp av dykutrustning

Det är köparens ansvar att säkerställa rätt hantering och att dykutrustningen fungerar i enlighet med tillverkarens specifikationer, Dykmarknad ansvarar inte för att köparen / dykaren har rätt kvalifikationer för att använda den köpta utrustningen.

Användaren av dykutrustning är ansvarig för att följa tillverkarens rekommendationer för skötsel och underhåll, för bästa prestanda. Dykutrustning bör endast användas av de dykare som har varit lämpligt utbildad av en certifierad dykarutbildningsorganisation.

Köparen bör snarast vidtaga åtgärder vid minsta tecken på att utrustningen inte fungerar enligt specifikation av tillverkaren.

Det är dykarens ansvar att vidta rätt åtgärder vid eventuella komplikationer i samband med dykning. Använd inte utrustning och tekniker som du inte är tränad för.

Öppet köp
Utöver den lagstadgade ångerrätten vid e-handel ger Dykmarknad alla Kunder öppet köp under 14 dagar från inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av faktura, kvitto eller kvittokopia.

Garanti
För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, faktura, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Dykmarknads Kundservice. Observera att särskilda garantivillkor kan gäller för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, gjutna munstycken och O-ringar täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Dykmarknad rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Reklamationsrätt
Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Dykmarknad. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom en månad från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.

Vid Reklamationer rekommenderar vi att returformulär på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Dykmarknad rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.
Dykmarknad löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Dykmarknad har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Dykmarknad att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Dykmarknad annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske. Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att Dykmarknad har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att Dykmarknad i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om Dykmarknad ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Vi hantera ofta reklamationen direkt och skickar ut en ny produkt eller återbetalar köpbeloppet om reklamationen är giltig. Notera att eventuellt betalda frakt avgifter inte återbetalas. Vid lite mer komplexa produkter eller bedömningar behöver vi normalt längre tid för att undersöka produkten.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av Dykmarknad betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos Dykmarknad tas ingen undersökningskostnad ut.

Returnera produkt
Vid retur för Ånger eller Öppet köp står du som kund för returfrakten. Notera att eventuellt betalda frakt avgifter inte återbetalas.
Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Dykmarknad.

Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Dykmarknad. Inköpsbevis samt ifyllt returformuläret måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Dykmarknad.

Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med Dykmarknad Kundservice. Det är kundens ansvar att välja hur varan skall skickas. Dykmarknad kan ordna med transporter utan tillägg för försäkringar eller andra tillägg, in för undersökning. Kunden är ansvarig för produkten fram till att Dykmarknad har emottagit försändelsen. 

Returer och korrektioner vid köp av skal torrdräkter
Vid retur och korrigeringar av Torrdräkter där fel storlek hel eller del av torrdräkten (tex fastsydd huva och eller boots/socka) har uppstått, trots kundens yttersta ansträngningar att mätta och beställa rätt, står Dykmarknad för kostnaden av returfrakten för en korrigering (enligt villkor för Returnera Produkt). Notera att eventuellt ytterligare korrigeringar som inte beror på felaktigheter av Dykmarknad, inte bekostas av Dykmarknad, gällande frakt och eller korrigeringskostnader. 

Det åligger Kund att alltid beställa och uppge rätt storlekar, färg och material val. Observera om Dykmarknad uppfattar att kunden inte har gjort vad som ålägger kundens ansvar gällande korrekta mått, material och färg angivelser vid beställningar och korrigeringar, har Dykmarknad rätt att neka korrigeringar på Dykmarknads bekostnad.
Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Dykmarknad.

Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Dykmarknad. Inköpsbevis samt ifyllt returformuläret måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Dykmarknad.

Kunduppgifter och kundkonto
Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Dykmarknad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur Dykmarknad behandlar Kundens personuppgifter finns i Dykmarknads integritetspolicy.

Du som är registrerad Kund, åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Dykmarknad om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. Vidare ska Kund som är ett företag se till att dess användare läser och godkänner dessa Villkor samt läser Dykmarknads integritetspolicy.

Om Dykmarknad misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har Dykmarknad rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Dykmarknad har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

Ändring av Villkoren
Dykmarknad har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren
(i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Dykmarknad har informerat Kunden om ändringarna.

Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst "Hallå Konsument" för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Dykmarknad ARN:s rekommendationer. En konsument kan även klaga via EU:s online plattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Leverans och Frakt

Leveransalternativ
Våra frakter sker oftast med DHL Freight. Alternativen som du har visas när du genomför ditt köp.  Vi erbjuder typiskt leverans till utlämningsställe eller hemleverans. Hemleveransen sker dagtid. Dykmarknad kan skicka försändelser med annat fraktbolag om än det som visas vi ordertillfälle. 

Till utlämningsställe
Ditt paket skickas till det utlämningsställe som ligger närmast den adress du angav i din order. Du får en avisering via SMS eller e-post då paketet har anlänt till utlämningsstället. Om ditt paket väger över 20 kg kan det inte skickas till ett utlämningsställe, utan måste levereras hem till dig.

Hemleverans
Priset är beroende på vikt och avstånd.

Fraktkostnads - DHL Freight (Sverige)
Dykmarknad debiterar i normal fall 69 kr per leverans, vid kampanjer eller andra angivna tillfällen kan andra leveranspriser gälla, enligt kampanj eller enligt fraktlistan.

Fraktlistan

Vikt: kg: Pris:

  • 0 - 3 kg 69 kr
  • 3 - 7 kg 89 kr
  • 7 - 12 kg 99 kr
  • 12 - 15 kg 119 kr
  • 15 - 20 kg 149 kr
  • Mer än 20 kg Beroende på faktisk vikt.

Företag betalar 150kr i frakt

Fraktfritt
Vid beställningar över 1800 kr / erbjuder vi fri frakt i Sverige. Vid kampanjer eller andra angivna tillfällen kan andra leveranspriser gälla, enligt kampanj eller enligt fraktlistan

Vi gör normalt klart din order inom 48 timmar efter att du lagt din beställning i vissa tillfällen kan en beställning skickas direkt ifrån distributören eller tillverkaren av varan, sedan tillkommer normalt 2 till 5 arbetsdagar för själva transporten.

Leveranstiden kan förlängas något vid ovanligt hög orderingång, till exempel vid jul eller för produkter som tillverkas efter att ordern är lagd, Beställningar med många varor eller som ska levereras till avlägset belägna orter kan ta längre tid.

Du kan se hur var ditt paket befinner sig genom att söka på ditt kolli-id på transportörens hemsida, Kolli-id får du i orderbekräftelsen från oss.

Leveranstiden för produkter med udda storlekar och specialanpassningar
Vid beställningar av produkter med storlekar så som XS (Extra small) och XXl (Extra Extra large) och större är leveranstiden ofta längre. Kunden uppmanas att ta hänsyn till detta vid ordertillfälle. Om kunden ångra köpet efter att produkten är skickad från Dykmarknad alternativt en leverantör till Dykmarknad. Kommer leveransen att fullföljas till kund.

När du tar emot varorna
Försändelser måste signeras när de hämtas ut på utlämningsstället. Den som beställningen är adresserad till måste därför också hämta ut den. Kom ihåg att ta med dig legitimation. Om bud hämtar leveransen, måste budet visa sin och mottagarens legitimation. Vid hemleverans måste ordern signeras när den tas emot. Den som tar emot varorna måste visa sin legitimation, och beställarens legitimation.

Ditt ansvar när du tar emot varorna
Observera att det är du som har ansvar för varorna när du har skrivit under leveransavin.
Om emballaget verkar vara skadat ska du inte ta emot paketet.
Du ansvarar för att kontrollera varorna och upptäcka eventuella fel, och du ska meddela oss om eventuella reklamationer.
Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till speditören eller utlämningsstället samt antecknar dessa på frakthandlingarna.
Om du först upptäcker skadan när du kommit hem uppackning av gods (dold skada) anmäls senast 14 kalenderdagar efter mottagandet av godset.

Ej mottagen leverans/outlöst beställning
Om du valt att få ditt paket till ett utlämningsställe, så ligger ditt paket kvar där i 14 dagar. Om du inte hämtat det inom denna tid, så returneras paketet till Dykmarknad.
Om du valt hemleverans och inte är hemma när leveransen kommer, så kan du hämta vid transportörens terminal alternativ själv bekosta nytt leveransförsök. Transportören kommer att kontakta dig. Om alla hemleveransförsök misslyckas, kommer ditt paket att returneras till Dykmarknad.
Vid ej mottagen leverans/outlöst beställning tar vi ut en avgift om 150 kr. Är ordervärdet under 150kr så drar vi hela ordervärdet.

Återbetalning
I första hand görs alltid återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället. Om inte annat överenskommet med kund.

Betalnings alternativ

Betala tryggt med Visa, Mastercard, American Express eller kredit- och betalkort, Med Swish i din smartphone kan du betala när som helst och var som helst. Swish-1230993691
Eller välja att betala med Klarna. (betala nu eller senare)


2023 Dykmarknad

Dykmarknad