Wikrians produkter och lösningar för livets roliga dagar. 

Enkelhet, inspiration och tillgängligt är ledord när vi marknadsför och säljer noga utvalda produkter, tjänster och varumärken.

Vår mission är att öka antalet passionerade dykare som ett sätt för att uppnå balans i vårt marina eco-system.

Vi ämnar att tillgängliggöra säker, kvalitativ dykutrustning för alla dykare oavsett vart man än bor, att arbeta för att öka intresset för dykning och marint liv, genom att samarbeta med dyk utbildare, dyk guider och organisationer som främjar dykning och det marina eco-systemet.

Vi tror på att fler ska vara passionerade dykare, som bidrar med ökad förståelse och aktiva åtgärder, för att återställa balansen i vårt marina eco-system. Med ett levande hav finns det en framtid för oss alla.

Wikrian är distributör för Ratio-Computers och DiveSystem i Sverige.


© 2023 Dykmarknad

Dykmarknad